Igen i år har vi fået lavet en folder, som er blevet husstandsomdelt. I dette album kan man se, hvilke sponsorer der har sponseret
den. Til dem siger vi tak!

Side 2.

Derudover står der i folderen beskrevet lidt omkring Sankt Hans og lidt almen informationer.
Kontingentet er som sidste år 150 kr pr husstand, dog kun 75 kr for enlige.

Betales kontant til et bestyrelsesmedlem, eller overførsel til konto:

Reg. 5542 kontonr. 5420020209       eller

Mobilepay: 40979119

 

Side 3.

Side 4.